Bliv ringet op
Book Møde

Handelsbetingelser, brugsbetingelser og databehandling

For ydelser og tjenester udbydes af Gurubeam ApS, Sydhavnsgade 7.1, 8000 Aarhus C, CVR-nr. 36020709

 

Kontakt:

Mail: [email protected] 

Tlf.:  +45 88 74 81 84

 

Handelsbetingelser 

Betaling og levering:

Du kan betale med faktura eller VisaDankort, VISA, American Express, JCB, Discover, Diners og Mastercard.

Du modtager straks efter købet en faktura på e-mail til den opgivne e-mailadresse.

Vi gemmer aldrig dine kortnumre, udløbsdato eller kontrolcifre.

Digitale produkter leveres straks efter køb via e-mail. Det digitale produkt fremsendes til den e-mail, som køber har indtastet i ordrefeltet eller ved kontakt med Gurubeams ansatte eller agenter.

 

Reklamation, fejl, mangler og manglende levering:

Forbrugerkøb: Evt. fejl og mangler skal du oplyse os inden for rimelig tid. Rimelig tid er 2 måneder. Det er din pligt at angive og på forlangende vise, hvad fejlen eller manglen består af.

 

Handelskøb: Ved handelskøb skal du reklamere straks manglen opdages.

 

Eventuelle undskyldelige grunde har ikke betydning. Så hvis du er på ferie, messe, syg, rejse eller tilsvarende og ikke reklamerer rettidigt, vil dit krav om mangler være tabt.

 

Rettigheder og returret:

Køb af onlineprodukter, abonnementer, webinarer og andre online arrangementer hos Gurubeam APS er ikke omfattet af fortrydelsesretten, ifølge Forbrugeraftaleloven, nærmere betegnet “Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2, jf. § 9 stk. 2 nr. 2a.”

Vi yder dog 30 dages fuld returret på alle ubenyttede produkter, gældende fra købsdatoen, med mindre andet angives.

 

Alle rettigheder til kurser (online eller live), foredrag og onlineprodukter, tekster og billeder tilhører Gurubeam ApS.

Ved køb opnås én licens pr. købte produkt. Den må bruges i overensstemmelse med købsaftalen (faktura) til et team af den aftalte størrelse.

Ved behov for flere adgange, fordi teamet vokser, eller kunden ønsker at bruge Gurubeam med flere teams, købes der yderligere rettigheder.

Alle onlineprodukter og loginoplysninger er personlige og må derfor under ingen omstændigheder sælges, udlånes, gives væk eller på anden måde distribueres uden forudgående skriftlig aftale med Gurubeam, ligesom det ikke må bruges helt eller delvist i undervisningsøjemed medmindre andet er aftalt.

 

Priser og gebyrer:

Gurubeam ApS henvender sig udelukkende til erhvervslivet og alle priser er derfor angivet i danske kroner eksklusiv moms.

Der er ingen betalingsgebyrer.

Du modtager straks efter købet en faktura på e-mail til den opgivne e-mailadresse, eller der fremsendes en faktura ved aftale om køb.

 

Workshops, kurser, foredrag og events, som afholdes fysisk:

Framelding: Ved mindre end 1 måned til afholdelse kræves 50 % af aftalte pris i gebyr. Ved mindre end 14 dage til afholdelse gives der ingen refusion. Dog er du, efter skriftlig aftale med os, velkommen til at overdrage din plads til en anden.

 

Abonnementer og opsigelse heraf:

For abonnementer gælder, at abonnementsprisen, som oplyst på produktsiden, automatisk bliver trukket for hver abonnementsperiode.

Kvittering for trækket tilsendes per e-mail.

Der fremsendes kvittering for hvert træk, og i hver kvittering oplyses med dato, hvornår næste abonnementsperiode starter.

Du modtager en e-mail med bekræftelse på din abonnementstilmelding efter indgåelse af abonnementet. I denne mail er et link, der skal klikkes på for at bekræfte aftalen.

Vi gemmer aldrig dine kortnumre, udløbsdato eller kontrolcifre.

Du kan når som helst opsige dit abonnement. Hvis der ved købet er angivet en bindingsperiode, kan abonnementet først opsiges ved udgangen af bindingsperioden.

 • Du kan altid kontakte os for at opsige et abonnement. Allerede udstedte fakturaer skal dog betales.
 • Du kan skrive til [email protected]. Du skal blot opsige dit abonnement senest 10 hverdage før dit næste træk. Du kan altid se, hvornår dit næste træk er, på din sidst modtagne faktura. Modtager vi din opsigelse senere end 10 hverdage før næste træk, vil opsigelsen gælde fra næstkommende måned.

 

Aflysning:

Vi forbeholder os ret til at aflyse workshops, kurser, foredrag og events ved sygdom eller andre uforudsete hændelser. Det vil i tilfælde af aflysning være muligt, at vi finder en ny dato, alternativt at få pengene retur.

 

Vilkår og betingelser for brug

 

 1. INDGÅELSE AF KONTRAKT

1.1. Dette websted ejes og drives af Gurubeam Aps, Sydhavnsgade 7,1 , 8000 Århus C, Danmark, CVR-nr. 36020709 ("Gurubeam").

1.2. Disse vilkår og betingelser for brug ("vilkårene") accepteres ved at sætte kryds ved "Jeg har læst og accepterer vilkårene og betingelserne for brug" på bestillingsformularen, ved at bruge applikationen eller tjenesterne eller på anden måde ved at give udtryk for dit samtykke hertil, og gælder mellem Gurubeam og kunden ("kunden"). Hvis kunden er en juridisk person, accepteres disse vilkår på vegne af kunden.

 

 1. INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER

2.1. Det program og de oplysninger, der leveres af Gurubeam, bortset fra Kundens data, er beskyttet af ophavsret og andre intellektuelle ejendomsrettigheder og tilhører Gurubeam Aps eller er licenseret til Gurubeam Aps.

2.2. Der overdrages ingen intellektuelle ejendomsrettigheder til Kunden.

 

 1. GURUBEAMS ANSVAR

3.1. Gurubeam fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med Vilkårene, tjenesterne eller brugen af programmet, uanset om der er tale om kontraktligt eller ikke-kontraktligt ansvar, herunder for driftstab, følgetab eller andet indirekte tab, tab af data, tab baseret på produktansvar eller tab forårsaget som følge af almindelig forsømmelighed.

3.2. Uanset typen af tab eller ansvarsgrundlaget er Gurubeams samlede ansvar i værdi begrænset til Kundens betaling i en periode på tolv (12) måneder før den handlingsberettigede begivenhed indtraf.

3.3. Kunden accepterer at holde Gurubeam ApS skadesløs for ethvert krav eller tab forårsaget af produktansvar, tab, der er lidt af tredjemand eller ansvar for tredjemand, i det omfang et sådant krav eller tab skyldes kundens brug af programmet.

 

 1. KUNDENS BRUG OG FORPLIGTELSER

4.1. Kunden opnår adgang til Gurubeam i henhold til omfanget af det valgte abonnement.

4.2. Adgang til Gurubeam er kun forbeholdt kunder hos Gurubeam. Programmet kan kun tilgås af kunder. Enhver bruger af Gurubeam skal have en Gurubeam-konto.

4.3. Kunden skal sikre, at programmet ikke anvendes på en måde, der kan skade Gurubeams navn, omdømme eller goodwill, eller som er i strid med relevant lovgivning eller anden regulering.

4.4. Hvis Kunden indtaster personoplysninger (f.eks. navne, kontaktoplysninger) i Gurubeam-programmet, er Kunden fuldt ansvarlig for, at han eller hun kan gøre det på lovlig vis. Gurubeam anbefaler, at de særlige kategorier af personoplysninger (følsomme personoplysninger) ikke anvendes eller begrænses i videst muligt omfang.

Afale om databehandling

1.0 Indledning og baggrund

1.1 For at sikre, at Gurubeam og Kunden (herefter i fællesskab benævnt "Parterne") opfylder deres forpligtelser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 ("GDPR") og de nationale databeskyttelsesregler i henhold til GDPR, har Parterne indgået denne databehandleraftale. Denne databehandleraftale finder anvendelse, når Kunden tilføjer personoplysninger i planlægningsværktøjet, der stilles til rådighed af Gurubeam, og hvorved Gurubeam behandler personoplysninger på vegne af Kunden.

 

2.0 Formål

2.1 Gurubeam kan kun behandle personoplysninger til de formål, der er nødvendige for at levere sin service til kunden.

 

3.0 Gurubeams forpligtelser

3.1 Gurubeam vil opfylde sine forpligtelser i henhold til gældende lovgivning om databeskyttelse med hensyn til de personoplysninger, der er omfattet af denne databeskyttelsesaftale.

 

3.2 Gurubeam må kun behandle personoplysninger i henhold til dokumenterede instrukser fra kunden, herunder med hensyn til overførsel af personoplysninger til en tredjepart, medmindre dette er påkrævet for at sikre overholdelse af EU-lovgivningen eller medlemsstaternes nationale lovgivning. I så fald skal Gurubeam underrette Kunden om dette lovkrav, inden behandlingen påbegyndes, medmindre den pågældende lovgivning forbyder en sådan underretning af vigtige hensyn til almene interesser.

 

3.3 Gurubeam har ingen grund til at tro, at den gældende databeskyttelseslovgivning forhindrer Gurubeam i at overholde instruktionerne i denne databehandleraftale. Hvis Gurubeam på et senere tidspunkt har grund til at tro, at kundens instrukser er i strid med gældende databeskyttelseslovgivning, skal Gurubeam straks underrette kunden herom.

 

3.4 Gurubeam skal foretage de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder sådanne yderligere foranstaltninger, som måtte være nødvendige for at forhindre, at de behandlede oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, går tabt eller forringes, og for at forhindre, at oplysninger videregives til uautoriserede personer, misbruges eller på anden måde behandles i strid med bestemmelserne i den danske lovgivning om databeskyttelse, jf. artikel 32 i GDPR.

3.5 Gurubeam skal underrette Kunden uden unødig forsinkelse, hvis Gurubeam får kendskab til et sikkerhedsbrud, og Gurubeam skal straks underrette Kunden om enhver anmodning om videregivelse af personoplysninger fra et retshåndhævende organ, medmindre dette er forbudt i henhold til gældende lovgivning.

 

3.6 Hvis Kunden anmoder om oplysninger eller bistand vedrørende sikkerhedsforanstaltninger og dokumentation eller oplysninger om, hvordan Gurubeam behandler personoplysninger, og en sådan anmodning omfatter oplysninger, der går ud over, hvad der anses for rimeligt og nødvendigt i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning, kan Gurubeam anmode om betaling for sådanne yderligere tjenester.

 

4.0 Varighed og opsigelse

4.1 Databehandleraftalen træder i kraft ved Kundens elektroniske afkrydsning af boksen eller anden accept af aftalen.

 

4.2 Databehandleraftalen gælder, så længe Gurubeam behandler personoplysninger på vegne af Kunden i forbindelse med Kundens brug af platformen. 

 

4.3 Denne Databehandleraftale ophører automatisk ved opsigelse af Kundens abonnement på platformen. Ved ophør af abonnementet vil Gurubeam slette eller returnere alle personoplysninger i det relevante format, som Gurubeam har behandlet på vegne af Kunden. Hvis Kunden har brug for assistance i forbindelse med returnering af data, vil omkostningerne i forbindelse hermed blive fastsat i fællesskab mellem parterne og skal baseres på i) timetakster for Gurubeams tidsforbrug, ii) kompleksiteten af den ønskede proces og iii) det valgte format.

 

5.0 Ændring af vilkårene

5.1 Denne databehandleraftale er bindende for parterne og kan kun ændres ved indgåelse af en ny databehandleraftale.

 

5.2 Uanset bestemmelsen i punkt 5.1 kan Gurubeam ændre Databehandleraftalen for at sikre overholdelse af den til enhver tid gældende databeskyttelsesforordning. I så fald vil Gurubeam underrette kunden om eventuelle ændringer af databehandleraftalen.

 

6.0 Ansvar

6.1 Gurubeam er ikke ansvarlig over for Kunden for ethvert opstået tab, for så vidt som et sådant tab er forårsaget af omstændigheder uden for Gurubeams kontrol.

 

6.2 Gurubeam er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig over for Kunden for ethvert indirekte tab for Kunden, herunder, men ikke begrænset til, tab af omsætning og tab af omdømme. Desuden er Gurubeams samlede erstatningsansvar over for Kunden begrænset til et beløb svarende til de abonnementsbetalinger, som Kunden har betalt i løbet af de seneste tolv (12) måneder.

 

7.0 Gældende lov og værneting

7.1 Denne databehandleraftale er underlagt dansk ret.

 

7.2 Ethvert krav og enhver tvist, der udspringer af eller på anden måde er relateret til denne Databehandleraftale, skal afgøres af Aarhus Byret.

 

Bilag 1

Dette bilag er en integreret del af Databehandleraftalen og udgør Kundens instrukser til Gurubeam i forbindelse med Gurubeams behandling af personoplysninger på vegne af Kunden.

 

Behandling af personoplysninger

 1. Formål med behandlingen:

 

Gurubeam behandler Kundens personoplysninger i det omfang Kunden tilføjer sådanne personoplysninger i den platform, der stilles til rådighed og hostes af Gurubeam. Behandlingen af personoplysninger er nødvendig for, at Gurubeam kan opfylde sine forpligtelser i henhold til abonnementsaftalen.

 

 1. Kategorier af registrerede personer:

 

Gurubeam behandler personoplysninger om de kategorier af registrerede, som Kunden tilføjer til platformen, herunder Kundens medarbejdere, kunder, klienter, samarbejdspartnere, tjenestemodtagere.

 

 1. Kategorier af personoplysninger:

 

Gurubeam behandler de personoplysninger, som Kunden tilføjer til platformen, herunder navn, titel, kontaktoplysninger.

Kunden opfordres til at begrænse indtastningen af følsomme personoplysninger.

 

 1. Adskillelse af data

Platformen er adskilt i to, kursusplatformen og undersøgelsesplatformen. 

 

Kursusplatform - indeholder kun data om navn og kontaktoplysninger. Denne platform er hostet på Kajabi, på servere i Californien, USA. Undersøgelsesdelen af platformen indeholder svarene på undersøgelserne. Disse data kan være kritiske data. Undersøgelsen er hostet af Survey Sparrow på AWS-servere i EU - https://surveysparrow.com/legal/dpa/ 1. Underdatabehandlere og den fysiske placering af behandlingen

Gurubeam bruger Kajabi som underdatabehandler, da Gurubeam-softwaren er hostet i Kajabis datacenter i Californien, USA.

 

Gurubeam anvender Survey Sparrow på EU's AWS-servere.

Gurubeam logo

  ©Gurubeam ApS

  +45 88 74 81 84 

  [email protected]

 

  CVR: 36020709