Bliv ringet op
Se demo

Alle Beams

Ét Beam =

1 time

Ca. én times gennemførsel

Social læring

20% input
80% teamøvelser

Plug and play

Platform til onsite
eller remote teams

Flere sprog

Alle Beams udbydes på
dansk eller engelsk

Book en demo
STYRKER OG FORSKELLIGHEDER   | PERSONALITIES IN TEAMS


Udfold talenterne i teamet

I hvilke områder er I hver især stærkest? Og hvordan bruger I de styrker bedst til at styrke samarbejdet og effektiviteten i teamet?

De stærkeste teams består af forskellige styrker. Beamet giver jer indsigt i egne og hinandens forskelligheder gennem Personalities-modellens fire områder; handlingsfokus, idéfokus, relations-fokus og dybdefokus.

I finder ud af, hvor og hvorfor I er forskellige, og hvordan I bedst muligt sætter jeres individuelle styrker i spil i teamet.


Indhold

#1   Introduktion til styrker og forskelligheder i teams

#2   Styrker og kendetegn

#3   I dybden med områderne

#4   Teamet styrker

OPGAVER OG STYRKER   | PERSONALITIES IN TEAMS


Brug styrkebaseret opgaveløsning

Fordeler I jeres opgaver ud fra jeres styrker og særlige talenter? 

Medarbejdere, der føler, at de har deres talenter i spil daglgit, præsterer ekstraordinært godt og oplever skyhøj arbejdsglæde.

Beamet går i dybden med de styrker og bidrag, jeres forskelligheder indeholder, og lærer jer at bruge dem effektivt til at gøre teamet stærkere sammen. 

I finder ud af, hvordan I helt konkret kan arbejde styrkebaseret med jeres opgaver, og hvordan I kan hjælpe hinanden som team til at undgå udbrændthed eller ineffektivitet.


Indhold

#1   Brug jeres styrker til teamets fordel

#2   Find styrken i teamet

KOMMUNIKATION OG FORSKELLIGHEDER   | PERSONALITIES IN TEAMS


Skab stærk teamkommunikation

Bruger I hinandens kommunikative styrker til at komme effektivt i mål med jeres opgaver? 

Mange konflikter og misforståelser bunder i, at vi mangler forståelse for, hvordan og hvorfor vi kommunikerer forskelligt. Beamet sætter teamets samarbejde i rampelyset ved at blive bedre til at kommunikere klogt med hinanden – og til hinanden. 

I finder ud af, hvordan I kan optimere jeres dialoger og diskussioner i teamet, baseret på jeres forskelligheder – og hvordan I kan gøre brug af hinandens stærke sider, når I skal løse opgaver og arbejde effektivt sammen.


Indhold

#1   Forstå dine kolleger

#2   Tal klogt til hinanden

#3   Brug de 4 rum 

TEAMRESULTATER   | HIGH PERFORMANCE TEAMS


Sæt fokus på mål og formål

Hvad er det, I er samlet for at skabe?

Et stærkt team er ikke blot en gruppe mennesker. Det er en enhed, der bruger hinanden til at gøre hinanden og teamet bedre.

Beamet arbejder med at gøre teamets mål og formål til en fælles opgave. I arbejder med at skabe fuldkommen klarhed over meningen med jeres team, så I får et fælles sprog, der gør hvert enkelt teammedlems plads på holdet vigtigere end de jeg-mål, der ofte spænder ben for de stærke teamresultater. 


Indhold

#1   Hvad er formålet med at være et team?

#2   Hvad er meningen med teamet?

#3   Sæt fokus på resultaterne

TILLID  | HIGH PERFORMANCE TEAMS


Skab højere tillid i teamet

Hvilken slags tillid har I til hinanden? Og hvordan bruger I det bedst  i teamet?

Tillid er meget mere end blot at stole på hinanden. Det skaber psykologisk tryghed og mindsker behovet for kontrol, regler og retningslinjer markant.

Beamet arbejder med at udvikle den slags tillid i teamet, der skaber rum til konstruktiv og ærlig feedback og tryghed til at vende fejl til fremdrift. I får indblik i hinandens oplevede styrker og svagheder, så I kan bruge dem aktivt og udvikle hinandens kompetencer uden konflikter.


Indhold

#1   Introduktion til tillid i teams

#2   Kompetencebaseret tillid

#3   Karakterbaseret tillid

#4   Hvordan skaber man tillid?

KLOGE KONFLIKTER  | HIGH PERFORMANCE TEAMS

Gør konflikterne kloge og løsningsfokuserede

Har I den slags konflikter, der gør jer stærkere og bedre sammen?

Konflikter er svære at undgå. Langt de færreste er kloge. Særligt stærke teams bruger dem til at blive bedre.

Beamet udfordrer idéen om, at konflikter arbejder med en vinder og en taber. I får teoretisk indblik i, hvorfor man agerer, som man gør, i en konfliktsituation og praktiske værktøjer til at skabe løsninger i stedet for hårdknuder – så I hverken falder i den konfliktsky eller kæmpende fælde, hvor fred bliver vigtigere end løsninger.


Indhold

#1   Hvordan angriber vi konflikter?

#2   Hvordan gør man konflikter kloge?

#3   Sådan får I kloge konflikter

FORPLIGTELSE  | HIGH PERFORMANCE TEAMS


Forpligt jer til succes

Er I forpligtede til hinanden og til jeres fælles mål?

Engagerede teams præsterer særligt godt, fordi de er stærkt forpligtede til deres team, arbejde og mål.

Beamet arbejder intensivt med at udvikle forpligtelsesniveauet i teamet, så de fælles mål bliver succeskriteriet og hvert enkelt teammedlem opnår højere ejerskabsfølelse. I lærer, hvordan I udvikler forpligtelse i teamet, jeres fælles mål og den samlede handlekraft, der gør, at alle giver sig fuldt ud for at opnå fælles succes.


Indhold

#1   Introduktion til forpligtelse

#2   Hvordan skaber man forpligtelse?

#3   Bliv et forpligtet team sammen

GENSIDIG ANSVARLIGHED  | HIGH PERFORMANCE TEAMS


Få alle til at tage ansvar og ejerskab

Hvad forventer I af hinanden? Og hvem tager ansvar?

Teams, der løfter i flok og tager ejerskab over teamets fælles succes, skaber store resultater – og kræver minimal ledelse. 

Beamet arbejder med at vende forståelsen af ansvar og opgaveuddelegering fra en ledelsesopgave til en teamopgave. I får værdifulde redskaber til bedre at kunne tage ansvar og holde hinanden ansvarlige, uden at det bliver et spørgsmål om skyld eller usikkerhed.


Indhold

#1   Introduktion til gensidig ansvarlighed

#2   Forventninger uden skyld

#3   Hvad kan I gøre bedre?

#4   At holde hinanden gensidigt ansvarlige

KOMMUNIKATION | TEAM ESSENTIALS


Kommunikation, der gør alle bedre

Lytter I, så andre taler? Og taler I, så andre lytter?

God kommunikation er nødvendigt for godt samarbejde. De bedste teams kommunikerer, så de skaber psykologisk tryghed.

Beamet arbejder med at undgå fastlåste mindset og fodre den udviklingsorienterede kommunikation. I får grundlæggende redskaber til at udvikle den slags kommunikation, der skaber selvtillid og personlig og faglig udvikling.


Indhold

#1   At lytte og at tale

#2   Udviklingsorienteret kommunikation

#3   Hvordan er jeres kommunikation?

#4   Positiv kommunikation i et team

#5   Bedre kommunikation i teamet

PERSONTYPER | TEAM ESSENTIALS


Gør jeres forskelligheder til den største styrke 

Bruger I hinandens talenter og personligheder optimalt?

Det kan hurtigt skabe frustrationer, når modsætninger mødes. Men forskellige personligheder er faktisk et af de vigtigste greb i et stærkt og højt præsterende team.

Beamet arbejder med DISC-modellens 4 personlighedstyper og giver jer overblik og klarhed over hinandens handlemønstre. I får stærke redskaber til at fokusere jeres opgaver efter hinandens talenter, styrker og svagheder.


Indhold

#1   DISC: Introduktion til persontyper

#2   De 4 DISC-typer

#3   Gode og dårlige dage

#4   Typer i teamet

#5   Tal om typerne

#6   De 4 typer i teams

#7   Typebaseret  kommunikation

FEEDBACK | TEAM ESSENTIALS


Lær at give feedback, der skaber resultater

Er I gode nok til at give hinanden konstruktive tilbagemeldninger?

Kunsten at give god feedback er hamrende vigtigt for at skabe gode resultater og udvikle mennesker. Men mange synes, at det er svært både at give og modtage feedback.

Beamet udfordrer idéen om, hvad feedback er, og hvordan det bør serveres. I lærer de klassiske fejl og fælder, vi oftest falder i, og får værdifulde metoder til at få hinanden til at vokse gennem faglige og effektive tilbagemeldninger.


Indhold

#1   Feedbackens fejl og fælder

#2   Feedback = faglig kærlighed

#3   Hvordan giver man god feedback?

#4   Cases

#5   Sådan får I bedre feedback i teamet

MOTIVATION | TEAM ESSENTIALS


Motivér teamet til skyhøje præstationer

Er I motiverede for jeres arbejde? Og engagerer I jer i hinanden?

Motivation er det, der får os i gang og det, der holder os i gang. Hver eneste dag. Faktisk kan motivation sættes på formel. 

Beamet arbejder med at skabe forståelse for, hvorfor motivation er en altafgørende faktor i et stærkt team, og hvordan det skabes og opretholdes. I får konkret viden, der gør jer i stand til at arbejde med hinandens selvbestemmelse, mestring og samhørighed til gavn for hele teamet.


Indhold

#1   Introduktion til teammotivation

#2   Motivationsformlen

#3   Scor jeres motivation

#4   Et motiveret team

#5   Sådan motiverer I hinanden

❛❛

Jeg har sådan nogle gode mennesker i mit team. Men vi har også brug for at udvikle os sammen som et team.

Det er fantastisk at opleve, hvordan de engagerer sig i sessionerne.


Jeg synes, at Gurubeam er intet mindre end en genial måde at udvikle teams på


LENE BACH RANDERS

Customer Service and Project Manager, Mekoprint
Danmarks 11. Bedste Arbejdsplads 2021 – Great Place to Work® 

Få en gratis demo


Få endnu mere at vide om vores Beams og pakkeløsninger,
og få en skræddersyet løsning til netop dit team

 

Book en demo
Gurubeam logo

  ©Gurubeam ApS

  +45 88 74 81 84 

  [email protected]

 

  CVR: 36020709